Damicom

  Heeft u een vraag aan ons?

  Stel hier uw vraag en we beantwoorden deze spoedig.
  Verzenden

  Disclaimer


  Privacy verklaring
  Damicom houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. De bedoeling van deze Verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen gebruiken. Deze Privacy
  Verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.
  Deze Verklaring richt zich uitsluitend op werkzoekenden. Damicom spant zich naar alle
  redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen.
  Damicom behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen indien
  wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding
  geven.

  Persoonlijke gegegevens
  Als u een profiel aanmaakt, heeft Damicom enkele persoonlijke gegevens nodig,
  ondermeer uw naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u op de
  hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig voor u kan
  zijn. We doen dit alleen als u aangeeft dat u dat wilt. 

  Reageren op vacatures
  Om u in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze website, hebben wij
  een aantal gegevens van u nodig. U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt,
  maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze
  gegevens uitsluitend om u onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers,
  zodat we u zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.
  Wanneer u het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geeft u
  daarmee expliciet toestemming aan Damicom om uw persoonlijke gegevens te
  bewaren en aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat u aangeeft dit niet
  meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij uw gegevens
  doorgeven, gehouden om ook uw privacy te respecteren.

  Aansprakelijkheid
  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

  Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.